S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.


 

 

Najpredávanejší

Naša cena 29,90 € (832,60 CZK)
Naša cena 302,00 € (8 409,49 CZK)

TOVAR V AKCII

Naša cena 79,99 € (2 227,40 CZK)
Naša cena 369,00 € (10 275,17 CZK)
Naša cena 99,99 € (2 784,32 CZK)

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Techhouse s.r.o., a kupujúcimi. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1. Identifikácia zmluvných strán a kontaktné údaje

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu HiFisluchadla.sk):

Techhouse s.r.o.

Ovsištské Námestie 1

851 04 Bratislava

IČO: 50 298 038

DIČ: 2212 027 1142

IČ DPH: SK2120271142

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:111143/B.

 

e-mail: obchod@hifisluchadla.sk

web: www.hifisluchadla.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

 • TATRA banka: 
 • IBAN: SK5511000000002948022932
 • SWIFT: TATRSKBX

 

Kupujúci:(ďalej len „predávajúci”)

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Techhouse s.r.o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu HiFisluchadla.sk.

(ďalej len „kupujúci”)

 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

a) Kupujúci objednáva tovar najmä prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu HiFisluchadla.sk. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom. Odoslaním objednávky uzatvára kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslaním objednávky sa stáva objednávka záväzná.

b) Objednávka musí obsahovať aspoň tieto náležitosti týkajúce sa predmetu nákupu a predaja: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za mernú jednotku tovaru a cenu celkom, cenu za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.

c) Ďalej musí objednávka obsahovať identifikáciu kupujúceho, a to aspoň:

 1. fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia
 2. právnická osoba: obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ a/alebo IČ DPH, ak je kupujúci platiteľom DPH, e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.

d) Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená záväzným akceptovaním objednávky zaslanej kupujúcim predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

e) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

 

3. Storno objednávky

Zo strany kupujúceho:

a) Kupujúci má v prípade objednávky tovaru, ktorý je v čase odoslania objednávky dostupný na sklade alebo je už objednaný na sklad, právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a storno poplatku kedykoľvek do momentu potvrdenia objednávky, vo výnimočnom prípade až do odoslania tovaru predávajúcim. Tovar je na sklade alebo už je objednaný pokiaľ nie je uvedené inak /viď bod 3 b)/.

b) V prípade objednávky tovaru, ktorý nie je na sklade a nie je ani objednaný na sklad, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti zo zaobstaraním takéhoto tovaru (došlo v tejto súvislosti k preukázateľnému vynaloženiu nákladov). Náhradu tejto škody (storno poplatok) si predávajúci môže uplatniť až do výšky 30% z ceny tovaru. Informácia „Len na objednávku“ je zverejnená na internetovom obchode pri každom tovare, ktorého sa toto ustanovenie týka.

c) Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, alebo písomne na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci môže storno objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov.

d) V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu, prípadne zníženú o náhradu škody podľa bodu b). Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.

Zo strany predávajúceho:

e) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena – v tomto prípade bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho a navrhne ďalší postup.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

a) Kupujúci ako súkromná osoba (nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

b) Ak si kupujúci želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktuje predávajúceho e-mailom, telefonicky alebo faxom  a zašle, resp. odovzdá mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

c) Zakúpený tovar zašle doporučene spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho (pozri Kontakt).

d) Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). V prípade, že je tovar vrátený v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar).

 

e) Podľa § 12 ods.5 cit. zákona ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom, sú:
- Predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napríklad slúchadlá z hygienických dôvodov)
- Predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré kupujúci rozbalil
- Predaj počítačových programov a iných počítačových dát, ktoré spotrebiteľ rozbalil
- Predaj novín, časopisov a periodickej tlače
- Lotérie a iné podobné hry

5. Dodacie a platobné podmienky

a) Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, na základe objednávky kupujúceho, tak ako bolo uvedené v čase jej potvrdenia, v dohodnutej cene.

b) Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote. Tovar označený „Na sklade“ je expedovaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne v daný alebo nasledujúci pracovný deň. Ak tovar nie je na sklade, zvyčajne je uvedený približný termín dodania, zvyčajne sa však tovar expeduje od 1-5 dní.

c) Ak kupujúci objednáva viac druhov tovaru s rozdielnou dostupnosťou, predávajúci ho bude kontaktovať a navrhne ďalší postup – rozdelenie objednávky (dodanie tovaru, ktorý je na sklade bez čakania na naskladnenie ostatného tovaru) alebo čakania na kompletizáciu objednávky (všetok tovar bude dodaný v jednej dodávke, po naskladnení aj ostatného tovaru).

d) Vo výnimočných prípadoch, najmä pri väčších objednávkach, môže byť skutočná expedičná lehota dlhšia, ako uvedená, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať a navrhne postup plnenia objednávky.

e) Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Miesto odberu je stanovené v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

f) Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Rozvoz predávajúci zabezpečuje po celom území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného spôsobu (voľba v nákupnom košíku, resp. jeho uvedením pri iných formách objednávky), hmotnosti zásielky a hodnoty objednaného tovaru.

g) Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad, návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku a záručný list.

h) V prípade iného ako osobného odberu tovaru (poštou, kuriérom) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, či kupujúci tovar prevezme. Pokiaľ je tovar doručený v poriadku, kupujúci si do záručného listu doplní dátum predaja, ktorý je uvedený na priloženej faktúre (doklade o predaji).

i) Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. dopravcom, poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. dopravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

6. Možnosti dopravy

a) Kupujúci si zvolí jeden z ponúkaných spôsobov dopravy uvedených pri potvrdení objednávky v nákupnom košíku:

 • kuriérom (zabezpečuje DPD),
 • kuriérom s platbou na dobierku (zabezpečuje DPD)
 • osobný odber na mieste určenom predávajúcim,

b) Aktuálna ponuka spôsobov dopravy tovaru sa môže v čase meniť v závislosti od možností dodávateľov. Zákazník je aktuálnej ponuke informovaný v nákupnom košíku.

c) Ceny za jednotlivé spôsoby dopravy sú uvedené v nákupnom košíku.

 

7. Možnosti platby

Kupujúci si zvolí jednu z ponúkaných možností platby uvedených pri potvrdení objednávky v nákupnom košíku:

 • dobierkou,
 • vkladom alebo prevodom na jeden z účtov predávajúceho v Tatra banke,
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru ak sa tak kupujúci a predávajúci dohodnú,
 • kartou pri osobnom prevzatí tovaru ak sa tak kupujúci a predávajúci dohodnú,

8. Reklamácie a záručné podmienky

a) Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie prepravného obalu, kupujúci má právo tovar neprevziať. V takomto prípade nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia objednávky alebo na vrátenie kúpnej ceny zostáva zachovaný, kupujúci je však povinný spísať s dopravcom záznam o poškodení prepravného obalu.

b) Ak sa kupujúci rozhodne tovar prevziať napriek poškodenému prepravnému obalu, je povinný skontrolovať stav samotného tovaru a v prípade jeho zjavného poškodenia spísať s dopravcom záznam o poškodení.

c) Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

d) Reklamáciu mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky a rozbalení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

e) Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na používanie výrobku a výrobok používať v súlade s ním.

f) V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby výrobku, kupujúci má právo uplatniť oprávnenú reklamáciu.

g) Záruka platí v prípade, že je výrobok prevádzkovaný v súlade s návodom a pokynmi k nemu dodanými. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku jeho používaním. Záruka sa ďalej nevzťahuje na chyby spôsobené hrubým zaobchádzaním, otvorením výrobku a neodborným zásahom, poškodením prírodnými živlami, nevhodným skladovaním, neodbornou manipuláciou a používaním nevhodných batérií. Záruka sa tiež nevzťahuje na odcudzenie výrobku.

h) Reklamácie sa uplatňujú prostredníctvom internetovej stránky HiFisluchadla.sk v časti „Reklamácie“, kde je uvedený presný postup. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj zaslaním písomnej žiadosti na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar kupujúci zašle alebo prinesie na príslušnú adresu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Kupujúci je pri zasielaní alebo odovzdaní tovar z dôvodu reklamácie povinný tovar zabaliť do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru. Kupujúci pri zasielaní označí zásielku príslušnými symbolmi.

i) Pokiaľ sa počas riešenia reklamácie prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, spoločnosť Techhouse s.r.o. si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku a/alebo prepravu zariadenia z a do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

i) Dĺžka záručnej doby je upravená platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a trvá spravidla 24 mesiacov. Záručná doba môže byť aj dlhšia, čo je v takomto prípade uvedené v záručnom liste alebo na faktúre.

 

9. Ochrana osobných údajov a súkromia

a) Informácie, ktoré kupujúci poskytne prostredníctvom registračného a objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu spracovania objednávky. Predávajúci zaručuje, že kupujúcim poskytnuté osobné údaje neposkytne tretím subjektom. Výnimkou sú portály porovnávajúce ceny s možnosťou vjadrenia sa zákaznika k celkovej spokojnosti nákupu na HiFisluchadla.sk.

b) Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom a o jeho nákupoch v zmysle vyššie stanovených podmienok.

c) V prípade, že kupujúci pri odoslaní objednávky súhlasí so zasielaním noviniek, predávajúci je oprávnený informovať kupujúceho e-mailom o aktuálnych novinkách, akciách, prípadne ďalších informáciách týkajúcich sa internetového obchodu HiFisluchadla.sk. Ak si kupujúci naďalej nebude želať dostávať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť e-mailom, poštou alebo telefonicky.

d) Predávajúci v spolupráci s technickým prevádzkovateľom servera zabezpečí primeranú ochranu pred neoprávneným vniknutím do systému elektronického obchodu, avšak vyhradzuje si právo ustúpiť od záruky ochrany osobných údajov a súkromia v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

 

Posledná úprava: V Bratislave dňa 01.01.2017

 

ZWU0YTdi